Курсове

1. Подготовка за сертификати

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Описание на изпита

Тестът оценява възможностите за разбиране и използване на стандартен американски английски на университетско ниво. Състои се от 4 части – четене, слушане, писане и говорене. Признава се от университетите в САЩ, Канада и Европа.

Нашата методология

Подготовката за TOEFL включва индивидуални занимания, насочени към усвояването на формата и изискванията на изпита. Работи се с реални тестови задачи и със софтуер за подготовка за TOEFL ® iBT.

GMAT (Graduate Management Admission Test)

Описание на изпита

GMAT е компютърен тест за следдипломна квалификация в областта на бизнеса и мениджмънта – специалност “Магистър по бизнес администрация” – или други програми по мениджмънт и финанси. GMAT измерва основните знания по английски език, математика и уменията за аналитично разсъждаване. Състои се от три части: езикова секция, математическа секция и аналитична секция, включваща 2 аналитични есета.

Нашата методология

Подготовката за GMAT включва индивидуални занимания, насочени към усвояването на знания и умения, необходими за успешно справяне с английската част на теста. Изучава се основната лексика, необходима за успешното полагане на изпита, както и основните структури и модели за писане на есе. Работи се с реални тестови задачи и със софтуер за подготовка за GMAT.

IELTS (International English Language Testing System)

Описание на изпита

Съществуват два вида IELTS: Academic Module и General Training Module. Academic Module е предназначен за кандидатстване във висше учебно заведение или за работа по специалност, изискваща много високо владеене на английски език. General Training Module е предназначен за хора, желаещи да емигрират в Австралия, Канада и Нова Зеландия или да придобият професионален опит, както и да се включат в образователни програми, но не на академично ниво. Тестът проверява всички езикови умения – слушане, четене, писане и говорене.

Нашата методология

Подготовката за IELTS включва индивидуални занимания, насочени към усвояването на формата и изискванията на изпита. Работи се с реални тестови задачи и се развиват конкретни умения и стратегии за успешното му полагане.

2. Общ английски

Upstream

7 нива по системата Upstream, които ви подготвят за сертификатите на Cambridge и са съобразени с Европейските стандарти за владеене на чужд език. Уроците са разделени на 4 части, като всяка от тях развива равномерно четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорене. Преди започване на курса предлагаме тестове за определяне на нивото. В края на всяко ниво се дава тест за проверяване на знанията и удостоверение за завършено ниво.

Примерни страници и аудио: Sample Modules

Natural English

4 нива по системата Natural English Upper Intermediate, за курсисти, които желаят да наблегнат върху комуникационните си умения. Системата е с разговорна насоченост и развива комуникативните способности, като предоставя богат набор от естествени изрази и конструкции, които се използват в живия език в различни ежедневни ситуации. Преди започване на курса предлагаме тестове за определяне на нивото. В края на всяко ниво се дава тест за проверяване на знанията и удостоверение за завършено ниво.

3. Бизнес английски

Market Leader

Ние предлагаме курсове по бизнес английски на нива от Elementary (A1) до Advanced (С1). Обучението по бизнес английски е създадено за хората, които се стремят да подобрят своите комуникативни умения по английски и да общуват свободно в модерното бизнес общество.Обучението се провежда по системата Market Leader, в основата на която са материали от автентични източници (Financial Times). Уроците се разглеждат чрез реални бизнес ситуации, като се засягат теми от специфични области – маркетинг, бизнес право, финанси и мениджмънт. Обучението по тази система спомага за усъвършенстването на четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорене.