Преводи

Преводи от английски на български език и от български на английски език

 

Нормална поръчка
12 лв./
1800 символа
Нормалната поръчка се изпълнява в рамките на минимум 5 дни в зависимост от дължината на превода.
Бърза поръчка
15 лв./
1800 символа
Бързата поръчка се изпълнява в рамките на 3 дни. Преводите, които се изпълняват като бърза поръчка, не трябва да са с обем, надвишаващ 20 стандартни преводачески страници.
Експресна поръчка
18 лв./
1800 символа
Експресната поръчка се изпълнява в рамките на 1 ден. Преводите, които се изпълняват експерсно, не трябва да са с обем, надвишаващ 8 стандартни преводачески страници.