Цени

Индивидуално обучение -
общ и бизнес английски
(A1-B1)
30 лв./
60 мин.
Заминанията се провеждат онлайн в удобен за Вас ден и час.
Има възможност за провеждане на заниманията в събота или неделя. Провеждат се в платформата Zoom, както и по Skype.
Индивидуално обучение -
общ и бизнес английски
(B2-C2)
35 лв./
60 мин.
Заминанията се провеждат онлайн в удобен за Вас ден и час.
Има възможност за провеждане на заниманията в събота или неделя. Провеждат се в платформата Zoom, както и по Skype.
Индивидуално обучение -
подготовка за сертификати
40 лв./
60 мин.
Заминанията се провеждат онлайн в удобен за Вас ден и час.
Има възможност за провеждане на заниманията в събота или неделя. Провеждат се в платформата Zoom, както и по Skype.